รายละเอียดบริษัท:
RÖDER HTS HÖCKER GmbH
Hinter der Schlagmühle 1
D-63699 Kefenrod, Germany
Telephone: +49 (0) 60 49 95 100
Fax: +49 (0) 60 49 95 10 20
Email: verkauf@roeder-hts.de

CEO:
Heinz Röder

 ผู้อำนวยการ:
Rolf Schulz
Markus Wiegand
Giles Hill
Christophe Littner
Wilhelm Röder

ศาลสำนักทะเบียน:
Commercial Friedberg HRB 6517

หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม:
DE 320 331 002

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
020 242 71320

ผู้รับผิดชอบเนื้อหาในเว็บไซต์คือ  Mr Giles Hill.