กรอกแบบฟอร์มติดต่อ/สอบถามข้อมูล

ตัวแทนฝ่ายขาย – ประเทศไทย


Vincent Teo
HTS tentiQ
Hinter der Schlagmühle 1
63699 Kefenrod
Germany
T: + 65 (0) 68 92 45 40
M: + 65 90 09 20 28
E: vincent.teo@roderhts.com

สำนักงานฝ่ายขาย

HTS tentiQ
Hinter der Schlagmühle 1
63699 Kefenrod
Germany

T: +49 (0) 60 49 95 100
E: verkauf@roeder-hts.de