Roder HTS Structures

เช่า & ขาย – สิ่งก่อสร้างทางอุตสาหกรรม

RÖDER HTS HÖCKER เป็นผู้นำด้านการออกแบบ การจัดซื้อ และการติดตั้งโกดังสินค้าชั่วคราว และสิ่งก่อสร้างชั่วคราว สำหรับการใช้งานกึ่งถาวร และแบบถาวร

มีทั้งการเช่าระยะยาวและการซื้อขาดประเภทสิ่งก่อสร้างชั่วคราวนวัตกรรมแบบถอดประกอบได้ระดับโลกซึ่งจำหน่ายในลูกค้าด้วยตัวเลือกด้านการใช้พื้นที่สำหรับงานอุตสาหกรรมเฉพาะทางที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง โกดังเก็บสินค้าชั่วคราวทั่วไป ศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์โลจิสติกส์ และศูนย์บรรเทาสาธารณะ โรงงาน ลานซื้อขายปลีก โชว์รูม หน่วยงานการบิน ท่าเรือ การทหาร และความบันเทิง

สิ่งก่อสร้างทางธุรกิจและอุตสาหกรรม กับคุณภาพที่ได้มาตรฐาน หลากหลาย และคุ้มค่าเมื่อเทียบกับวิธีการสร้างแบบดั้งเดิม  โครงสร้างเหล่านี้สามารถประกอบ ต่อขยาย และรื้อถอน หรือย้ายที่โดยมีผลกระทบต่อสิ่งก่อสร้างน้อยที่สุด และใช้เวลาน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับวิธีการก่อสร้างแบบดั้งเดิม

โครงสร้างมาตรฐานมีช่วงกว้างช่องว่างคาน 5.00 ม., 7.50 ม., 10.00 ม., 12.50 ม., 15.00 ม., 17.50 ม., 20.00 ม., 25.00 ม., 25.00 ม. และ 30.00 ม. และความสูงชายคาขนาด 3.20 ม., 4.20 ม., 5.20 ม. และ 6.20 ม. (มีขนาดความกว้างและความสูงชายคาอื่นตามที่ต้องการ) สิ่งก่อสร้างมีตัวเลือกชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมมากมายทั้งแบบไม่หุ้มฉนวนและหุ้มฉนวน

มีบริการติดตั้งและการจัดการทรัพยากรโครงการด้วยประสบการณ์ หากลูกค้าต้องการที่จะติดตั้งโครงสร้างของเรา ด้วยเทคนิคด้านการติดตั้งเดี่ยวไปจนถึงการบริการด้านการจัดการทรัพยากรโครงการ ที่ดำเนินการในฐานะคู่สัญญาโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ของเราจะทำงานกับทีมงานของคุณเพื่อให้โครงการดังกล่าวออกมาอย่างน่าพอใจและประสบผลสำเร็จสูงสุด

ติดต่อ RÖDER HTS HÖCKER วันนี้เพื่อปรึกษาโครงการต่อไปของคุณ

Scroll Up