Roder HTS Structures

ความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีไว้เพื่อกำหนดวิธีการใช้งานของ RÖDER HTS HÖCKER GmbH และรักษาข้อมูลที่คุณให้ไว้กับ RÖDER HTS HÖCKER GmbH ในขณะที่คุณใช้เว็บไซต์นี้

RÖDER HTS HÖCKER GmbH ยืนยันว่าจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยเราจะขอให้คุณ
กรอกข้อมูลเพื่อระบุตัวตนของคุณขณะใช้งานเว็บไซต์นี้ เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานเว็บไซต์
จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวเท่านั้น RÖDER HTS HÖCKER GmbH อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายเป็นครั้งคราวโดยการอัพเดทหน้าเว็บนี้ คุณสามารถตรวจสอบ
หน้าเว็บนี้ได้เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง นโยบายนี้จะมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2010

ข้อมูลที่เรารวบรวม:

 1. ชื่อและตำแหน่งงาน
 2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อรวมถึงอีเมลเอดเดรส
 3. ข้อมูลทั่วไป เช่น รหัสไปรษณีย์ ข้อมูลอ้างอิง และความสนใจ
 4. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจลูกค้าและ/หรือข้อเสนออื่นๆ

เราจะทำอะไรกับข้อมูลที่เรารวบรวมนี้:

เราจะขอข้อมูลเหล่านี้เพื่อทราบความต้องการของคุณและจัดบริการที่ดีขึ้นให้คุณ โดยมีเหตุผล
ดังต่อไปนี้:

 1. การเก็บข้อมูลภายในองค์กร
 2. เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 3. เราอาจส่งอีเมลเป็นครั้งคราวเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์ใหม่ ข้อเสนอพิเศษ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เราคิดว่าคุณน่าจะสนใจผ่านทางอีเมลเอดเดรสที่คุณ
  มอบให้
 4. เราอาจใช้ข้อมูลของคุณในการติดต่อกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรวจการตลาดเป็นครั้งคราว เราอาจติดต่อคุณทางอีเมล โทรศัพท์ แฟกซ์ หรือจดหมาย เราอาจใช้ข้อมูล
  เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้นตามความสนใจของคุณ

2) ความปลอดภัย

เราขอยืนยันว่าจะรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานหรือเผยแพร่โดย
ไม่ได้รับอนุญาตเราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้โดยมีขั้นตอนการจัดการ ระบบทางกายภาพ และ
อิเล็คทรอนิคที่เหมาะสม เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เรารวบรวมทางออนไลน์

3) วิธีการใช้งานคุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่ต้องขออนุญาตเพื่อวางไว้ในฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณ
ยอมรับ ระบบจะเพิ่มไฟล์นี้และคุกกี้จะช่วยวิเคราะห์จราจรในเครือข่ายเว็บ หรือช่วยให้คุณ
ทราบว่าคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ในเวลาใดบ้าง คุกกี้จะช่วยให้แอพพลิเคชั่นเว็บตอบสนองต่อคุณ
เป็นรายบุคคล แอพพลิเคชั่นเว็บจะปรับการทำงานตามความต้องการของคุณ ความชอบและไม่
ชอบ โดยรวบรวมและจดจำข้อมูลจากข้อมูลอ้างอิงที่มี

เราจะใช้คุกกี้บันทึกการจราจรเครือข่ายเพื่อระบุหน้าเว็บที่ใช้งานแล้ว วิธีนี้ช่วยให้เราสามารถ
วิเคราะห์การจราจรบนเครือข่ายเว็บและพัฒนาเว็บไซต์ของเราเพื่อปรับให้เหมาะสมตามความ
ต้องการของลูกค้า เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น หลังจาก
นั้นข้อมูลเหล่านี้จะถูกลบออกจากระบบ

โดยรวมแล้ว คุกกี้จะช่วยเราให้สามารถช่วยให้คุณมีเว็บไซต์ที่ดีขึ้น โดยช่วยให้เราสามารถ
ตรวจสอบหน้าเว็บที่คุณเห็นว่ามีประโยชน์ และที่ไม่มีประโยชน์ได้ คุกกี้จะไม่สามารถเข้าถึง
คอมพิวเตอร์ของคุณ หรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคุณได้ นอกจากข้อมูลที่คุณเลือกจะแบ่งปัน
กับเราเท่านั้น

คุณสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ เว็บบราวเซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าเว็บบราวเซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้หากคุณต้องการ ซึ่งการ
ปฏิเสธคุกกี้อาจทำให้คุณไม่ได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์เต็มที่

4) การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

ในเว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณใช้ลิงค์
เหล่านี้เพื่อออกจากเว็บไซต์ของเรา โปรดทราบว่าเราจะไม่สามารถควบคุมการใช้งานใดๆ ใน
เว็บไซต์อื่นได้ ด้วยเหตุนี้ เราจะไม่สามารถรับผิดชอบการรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่
คุณให้ไว้ขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวและเว็บไซต์ดังกล่าวจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขความเป็น
ส่วนตัวนี้ คุณควรระมัดระวังและดูนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้ในเว็บไซต์เหล่านั้น

การควบคุมข้อมูลส่วนตัวของคุณ:

คุณสามารถเลือกที่จะจำกัดการเก็บข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในวิธีการต่อไปนี้:

 1. ทุกครั้งที่มีการขอให้คุณกรอกแบบฟอร์มในเว็บไซต์ ให้มองหาช่องสำหรับเลือกเพื่อระบุ
  ว่าคุณไม่ต้องการให้ใช้ข้อมูลของคุณโดยบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการขายตรง
 2. หากก่อนหน้านี้คุณเคยให้ความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใน
  การขายตรง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลาโดยการเขียน
  หรือส่งอีเมลถึงเราที่  verkauf@roeder-hts.de
 3. เราจะไม่จำหน่าย จ่ายแจก หรือปล่อยเช่าข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับบุคคลที่สาม ยกเว้นแต่ว่าเราได้รับอนุญาตจากคุณแล้วหรือเป็นไปตามคำสั่งของกฎหมาย เราอาจใช้
  ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อส่งข้อมูลโปรโมชั่นเกี่ยวกับบุคคลที่สามซึ่งเราคิดว่าคุณอาจสนใจหากคุณได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้า

หากคุณพบว่าเรามีข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวคุณที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ กรุณาเขียนหรือส่ง
อีเมลถึงเราโดยเร็วที่สุด ตามที่อยู่ด้านบนนี้ เพื่อเราจะสามารถแก้ไขข้อมูลที่พบว่าไม่ถูกต้อง
ให้คุณทันที

5) ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา หากคุณดำเนินการต่อเพื่อเรียกดูและใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณ
ยินยอมและยอมรับข้อตกลง และเงือนไขการใช้งานต่อไปนี้ พร้อมด้วยโยบายส่วนตัวของ RÖDER HTS HÖCKER GmbH ที่เกี่ยวข้องกับคุณและเว็บไซต์นี้

คำว่า RÖDER HTS HÖCKER GmbH หรือ “‘เรา” หรือ ‘”พวกเรา” จะหมายความถึงเจ้าของ
เว็บไซต์ผู้ได้จดทะเบียนบริษัท Hinter der Schlagmühle 1, Kefenrod, Germany, D-63699 คำว่า ‘”คุณ” จะหมายความถึง ผู้ใช้หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา

การใช้งานเว็บไซต์นี้ต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้:

1.1 เนื้อหาของหน้าเว็บในเว็บเพจนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลและใช้งานทั่วไปเท่านั้น ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เราหรือบุคคลที่สามจะไม่รับรองหรือรับประกัน
ความถูกต้อง ความตรงเวลา การใช้งาน ความครบถ้วน หรือความเหมาะสมของข้อมูลและ
สื่อสารสนเทศที่พบ หรือเสนอบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ คุณยอมรับว่าข้อมูลและสื่อ
ดังกล่าวอาจมีเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดและเราไม่มีหน้าที่ในการรับผิดต่อความไม่ถูก
ต้องหรือข้อผิดพลาดดังกล่าวตามการอนุญาตสูงสุดที่ได้รับจากกฎหมาย

1.2 การใช้งานข้อมูลหรือสื่อสารสนเทศบนเว็บไซต์นี้เป็นการเสี่ยงของคุณเองทั้งหมด ซึ่งเรา
ไม่จำเป็นต้องรับผิดใดๆ และจะเป็นความรับผิดชอบของคุณ ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้เป็นไปตามที่คุณเงื่อนไขที่คุณกำหนด

1.3 เว็บไซต์นี้อาจมีสื่อสารสนเทศที่เราเป็นเจ้าของหรือมีลิขสิทธิ์ สื่อสารสนเทศดังกล่าวรวมถึง
แต่ไม่จำกัดเฉพาะ รูปแบบ โครงร่าง ลักษณะ ภาพลักษณ์ และกราฟฟิค การผลิตซ้ำถือเป็นสิ่งที่
ห้ามเว้นเสียแต่ว่าอยู่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อความสงวนลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อ
กำหนดและเงื่อนไขนี้

1.4 เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่นำมาใช้ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งไม่ใช่สมบัติของ หรือลิขสิทธิ์ของ
ผู้ใช้งาน ถือว่าเป็นที่ยอมรับในเว็บไซต์

1.5 การใช้งานเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายและ/หรือมี
ความผิดทางอาญา

1.6 เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นครั้งคราว ลิงค์เหล่านี้มีไว้เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งเราไม่อาจรับรองเว็บไซต์เหล่านี้ และเราไม่ต้อง
รับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ลิงค์ไว้

1.7 คุณไม่สามารถสร้างลิงค์เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้จากเว็บไซต์หรือเอกสารอื่นโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจาก RÖDER HTS HÖCKER GmbH เป็นลายลักษณ์อักษร

1.8 การใช้งานเว็บไซต์นี้และข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ให้ยึดตามกฎหมาย
ของประเทศเยอรมัน

6) ข้อตกลงและความรับผิดในการใช้เว็บไซต์

ข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น RÖDER HTS HÖCKER GmbH เป็นผู้จัดหาข้อมูลและจะพยายามรวบรวมข้อมูลให้ทันสมัยและถูกต้อง โดยเราจะ
ไม่รับรองหรือรับประกันความครบถ้วน ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม หรือ
การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการหรือกราฟฟิกที่เกี่ยวข้องใน
เว็บไซต์สำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ความมั่นใจในข้อมูลดังกล่าวถือว่าเป็นความเสี่ยง
ของตัวคุณเอง

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ โดยไม่จำกัดความสูญเสียหรือความ
เสียหายทางอ้อมหรือผลที่ตามมา หรือความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการ
สูญเสียข้อมูลหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อหรือการใช้งานเว็บไซต์นี้

โดยผ่านทางเว็บไซต์นี้ คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม
ของ RÖDER HTS HÖCKER GmbH ได้ เราไม่สามารถควบคุมลักษณะ เนื้อหา หรือการใช้งาน
ของเว็บไซต์เหล่านั้น การเชื่อมโยงลิงค์ใดๆ จะไม่ถือว่าเป็นการแนะนำหรือรับรองลิงค์ดังกล่าว

การดำเนินการทั้งหมดมีเพื่อรักษาเว็บไซต์ให้ทำงานเป็นปกติและราบรื่น อย่างไรก็ตาม RÖDER HTS HÖCKER GmbH จะไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดต่อความขัดข้องชั่วคราวอันเนื่องมาจาก
ปัญหาทางเทคนิคซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของเรา

Scroll Up